Dział Spraw Studenckich:

- prowadzi sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów (w tym obsługę administracyjną wydziałowych komisji stypendialnych i komisji odwoławczej),
- współpracuje z organizacjami studenckimi działającymi na terenie Uniwersytetu oraz prowadzi rejestr tych organizacji,
- przygotowuje w porozumieniu z organizacjami studenckimi preliminarz środków finansowych przeznaczonych na działalność kulturalno-wychowawczą studentów,
- przygotowuje porozumienia w sprawie odbywania zbiorowych praktyk studenckich,
- koordynuje sprawy związane z działaniem w Uczelni studiów doktoranckich,
- prowadzi sprawy związane z przyznawaniem miejsc w domach studenckich,
- przyjmuje wnioski dotyczące nagrody im. Władysława Biegańskiego,
- prowadzi obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów I i II instancji,
- koordynuje prace związane z przyznawanie stypendiów Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe,
- przygotowuje decyzje dotyczące obniżenia czesnego oraz rozłożenia na raty opłat za studia,
- przygotowuje polecenia wypłat z tytułu godzin ponadwymiarowych,

Aktualności

Harmonogram wypłat

18/10/2018

Harmonogram wypłat

Ubezpieczenie OC

24/10/2018

Komunikat Rektora dot. ubezpieczenia oc

Średnie wynagrodzenie asystenta

18/10/2018

Informacja o łącznej wysokości stypendiów

Zobacz więcej aktualności

Zobacz także

Kontakt

Dział Spraw Studenckich
ul. Fredry 10
60-701 Poznań

Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałek, wtorek: 7:15 - 13:00
- środa: 7:15 - 15:15
- czwartek, piątek: 10:30 - 15:30