Uczelniane Centrum Obsługi Studentów

- prowadzi sprawy dotyczące pomocy materialnej oraz systemu stypendialnego dla studentów,
- przygotowuje porozumienia w sprawie odbywania zbiorowych praktyk zawodowych,
- prowadzi grafik wykorzystania sal dydaktycznych dla celów innych niż planowane zajęcia dydaktyczne, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy planowaniu zajęć dydaktycznych;

 

BIURO OBSŁUGI PROREKTORA DS. STUDENCKICH:

- przyjmuje odwołania studentów od decyzji Dziekanów w indywidualnych sprawach studentów w celu dalszego procedowania przez Prorektora ds. Studenckich,
- przygotowuje decyzje dotyczące całkowitego lub częściowego zwalniania z odpłatności za studia oraz rozłożenia na raty,
- współpracuje z organizacjami studenckimi działającymi na terenie Uniwersytetu oraz prowadzi rejestr tych organizacji,
- przygotowuje w porozumieniu z organizacjami studenckimi preliminarz środków finansowych przeznaczonych na działalność kulturalno-wychowawczą studentów,
- przyjmuje wnioski dotyczące nagród dydaktycznych m.in. nagrody im. Władysława Biegańskiego,
- prowadzi obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów;

Aktualności

Zobacz także

Kontakt

Uczelniane Centrum Obsługi Studentów
ul. Fredry 10
60-701 Poznań

Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałek, wtorek: 7:15 - 13:00
- środa: 7:15 - 15:15
- czwartek, piątek: 10:30 - 15:30