< Cofnij

Konieczność sprawdzania maili !!!

Uwaga Studenci - ważna informacja!
Prosimy o regularne przeglądanie wiadomości przesyłanych na Wasze uczelniane adresy e-mail (nralbumu@student.ump.edu.pl). Tą drogą będziemy przekazywać Wam najnowsze informacje dotyczące organizacji zajęć na Uczelni oraz aktualnych decyzji w zakresie przebiegu procesu dydaktycznego.
Dynamika sytuacji pandemicznej w Polsce może spowodować konieczność odwołania części zajęć
z dnia na dzień!
Uczelniane Centrum Obsługi Studentów