< Cofnij

Łączna miesięczna wysokość stypendiów

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym nieprzekraczalnej łącznej wysokości stypendiów określonym zgodnie z wynagrodzeniem profesora.