< Cofnij

Regulamin przyznawania stypendiów

Na stronie http://sprawystudenckie.ump.edu.pl/regulaminy pojawił się regulamin przyznawania stypendiów w roku 2018/2019 oraz zaktualizowane stawki stypendiów.