< Cofnij

Średnie wynagrodzenie asystenta

KOMUNIKAT  DZIAŁU SPRAW  STUDENCKICH

 NR 2 – 2018/2019

Łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, które wynosi 3205,00 zł.