< Cofnij

Terminy i zasady składania wniosków o stypendia 2020/2021

Studenci!

Z dniem 21 września 2020 roku uruchamiamy dla Was nowe wnioski w systemie ASIA.

Terminy składania wniosków znajdują się w komunikacie.

Natomiast w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 zmieniają się zasady organizacyjne dot. przyjmowania podpisanych wniosków oraz oryginałów dokumentów o pomoc materialną.

Uczelniane Centrum Obsługi Studentów (UCOS) przyjmuje studentów tylko po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie. W trosce o bezpieczeństwo studentów prosimy o pojawienie się o wyznaczonej godzinie i nie generowanie kolejek oczekujących. Studenci nie umówieni mogą nie zostać przyjęci.

WAŻNE: w przypadku składania kilku wniosków przez jednego studenta, gdzie jednym z nich jest wniosek o stypendium socjalne należy umówić się tylko raz – na formularzu dot. stypendiów socjalnych.

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich

Wnioski studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich będą przyjmowane od listopada, tym samym świadczenia dla tej grupy studentów będą wypłacane za okres od listopada do lipca.

Studenci pozostałych lat studiów licencjackich, magisterskich oraz wszystkich lat studiów drugiego stopnia wnioski składają od września, a świadczenia będą mieli wypłacane za okres październik – czerwiec.

Wnioski o stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

Wnioski o stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać w systemie WISUS-S w zakładce ASIA. Oryginały dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w kopercie zaadresowanej na Uczelniane Centrum Obsługi Studentów (UCOS) w Kancelarii Ogólnej, ul. Fredry 10.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
mgr Anna Grzanka
61 854 60 65
agrzanka@ump.edu.pl

 

Wnioski o stypendia rektora

W przypadku stypendiów rektora osoby, które znajdują się na liście studentów, których wnioski złożone w systemie WISUS S w zakładce ASIA zostały „zakwalifikowane do decyzji pozytywnej” są zobowiązane dostarczyć dokumentację osobiście (po wcześniejszym umówieniu się – formularz będzie dostępny pod koniec listopada ) lub przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
mgr Anna Grzanka
61 854 60 65
agrzanka@ump.edu.pl

 

Wnioski o stypendia socjalne

Podpisane wnioski o stypendia socjalne wraz z oryginałami oraz kopiami wymaganych dokumentów można składać osobiście w Uczelnianym Centrum Obsługi Studenta (UCOS), Fredry 10, pok. 003, po wcześniejszym umówieniu się poprzez formularz znajdujący się w WISUS → Systemy→ Rezerwacje→ Wniosek stypedialny

Każdy student umawia się indywidualnie. Prosimy o przybycie o wyznaczonej godzinie i nie generowanie kolejek oczekujących. Studenci nie umówieni mogą nie zostać przyjęci.

Kontakt:

Stypendia socjalne:

mgr Aleksandra Trojanowska
61 854 60 63
atrojano@ump.edu.pl

mgr Maria Zimoląg
61 854 60 62
mzimolag@ump.edu.pl

Pozostałe stypendia, zapomogi oraz inne sprawy:
mgr Anna Grzanka
61 854 60 65
agrzanka@ump.edu.pl