< Cofnij

Ubezpieczenie OC

Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że oferowane przez Uczelnię ubezpieczenie OC jest  dobrowolnym ubezpieczeniem, które nie ma obligatoryjnego charakteru i decyzja o jego zakupie, a także potencjalny wybór firmy ubezpieczeniowej należy jedynie do studentów.

Choć ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe w sensie prawnym, może być wymagane w związku z realizacją praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych (szpitale, przychodnie, gabinety stomatologiczne). Stąd też pierwotny komunikat mógł sugerować obowiązkowy charakter ubezpieczenia oferowanego przez firmę obsługującą UMP.

Należy jednak zaznaczyć, że porozumienia Uczelni z instytucjami przyjmującymi studentów na praktyki, zawierają zapis o zobowiązaniu Uczelni do poinformowania studentów o konieczności posiadania ubezpieczenia OC.

Uczelnia nie dokonuje jednak weryfikacji, czy student ubezpieczenie OC posiada.

Ubezpieczenie OC chroni studentów głównie w zakresie odpowiedzialności za zniszczone przypadkowo mienie (np. uszkodzony sprzęt medyczny podczas praktyk). Dlatego jest ono rekomendowane, również z uwagi na szerszy zakres niż szkody rzeczowe wyrządzone w trakcie praktyk. Natomiast potencjalne szkody wyrządzone pacjentom, objęte są ochroną ubezpieczeniową podmiotów leczniczych.

Prof. dr hab. Andrzej Tykarski

REKTOR