< Cofnij

Zimana opłat za wydanie dokumentów

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem JM Rektora dotyczącym opłat za wydanie legitymacji studenckiej, odpisow dyplomów itp. w roku akademickim 2019/2020