Harmonogram wypłat godzin ponadwymiarowych

Wypłaty godzin ponadwymiarowych są realizowane wg harmonogramu określonego przez Rektora:

Kwartał rozliczeniowy Rozpoczęcie wykonywania zajęć Zakończenie wykonywania zajęć Termin składania karty nadgodzin Termin wypłaty
I 01.08 31.10 07.11 01.12
II 01.11 31.01 07.02 01.03
III 01.02 30.04 07.05 01.06
IV 01.05 30.06 15.07 po rozliczeniu pensum

Terminy składania kart

Karty nadgodzin za zajęcia realizowane do 30 IV należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich do dnia 07 maja 2020.