Informacje bieżące

Informacja organizacyjna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dnia 6 grudnia 2018r. w godzinach 7:30-10:30 Sekcja ds. studiów doktoranckich będzie zamknięta z powodu udziału pracowników Sekcji w szkoleniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zmiany w harmonogramie zajęć

Uczestnicy 3 roku studiów doktoranckich:

UWAGA! nastąpiła zmiana terminu zajęć z Prawa medycznego

Wykład w dniu 16.01.2019r. (godz.: 16:00-19:15 sala im. M. Nenckiego, Coll. Anatomicum, ul. Święcickiego 6) nie odbędzie się.

Zajęcia zostały przeniesione na dzień 23.01.2019r. (godz.: 16:00-19:15 sala im. H. Hoyera, Coll. Anatomicum, ul. Święcickiego 6).

 

UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu zajęć z Filozofii 

Zajęcia zaplanowane w dniu 19.02.2019r. zostały przeniesione na dzień 16.04.2019r.

 

Uczestnicy 2 roku studiów doktoranckich:

UWAGA! nastąpiła zmiana sal wykładowych, w których odbywać się będą pierwsze 4 wykłady z Historii Medycyny:

wykład w dniu 15.10.2018r. przeniesiony do sali B231, Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70

wykład w dniu 17.10.2018r. przeniesiony do sali 25, Studium Języków Obcych, ul. Marcelińska 27

wykład w dniu 22.10.2018r. przeniesiony do sali 25, Studium Języków Obcych, ul. Marcelińska 27

wykład w dniu 24.10.2018r. przeniesiony do sali 25, Studium Języków Obcych, ul. Marcelińska 27

Prosimy o zabranie ze sobą na zajęcia Elektronicznej Legitymacji Doktoranta, która umożliwi wejście do budynku SJO przy ul. Marcelińskiej 27!!!

 

Uczestnicy 3 roku studiów doktoranckich:

UWAGA! nastąpiła zmiana terminów zajęć z Biostatystyki

GRUPA I: zajęcia rozpoczną się w dniu 01.03.2019r. (zamiast 22.02.2019r.) / nowy termin zajęć  22.03.2019r.

GRUPA II i GRUPA III: zajęcia rozpoczną się w dniu 29.03.2019r. (nowy termin) / zajęcia w dniu 19.04.2019r. nie odbędą się

 

Uczestnicy 1 roku studiów doktoranckich:

UWAGA! nastąpiła zmiana sali, w której będą odbywać się zajęcia z Edukacji medycznej

GRUPA II: ćwiczenia w dniu 29.11.2018r. zostały przeniesione do sali 0.08, Coll. Wrzoska, ul. Rokietnicka 7

 

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Wirtualnego Systemu Usług dla Studenta (WISUS) – moduł ASIA w terminie  od 03.10.2018r. od godz. 12:00 do 18.10.2018r. do godz. 23:59.

Wydrukowany i podpisany wniosek w formie papierowej wraz z opinią promotora (załącznik do maila) oraz ponumerowanymi załącznikami należy dostarczyć do Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Działu Spraw Studenckich (ul. Fredry 10., parter, pok. 003-004) do 19 października 2018r. do godz. 15:00.

Zgodnie z Regulaminem wszystkie dokumenty należy złożyć w teczce opisanej imieniem i nazwiskiem doktoranta, gdzie kolejność załączników ma być analogiczna do kolejności występowania we wniosku oraz stosownie ponumerowana.

 

Wjazd na parking przy Centrum Biologii Medycznej

Zgodnie z informacją podaną przez Dział Eksploatacji Obiektów UMP:

od 01 czerwca 2018 r. wszystkich PRACOWNIKÓW oraz STUDENTÓW i DOKTORANTÓW UMP obowiązują nowe zasady korzystania z bezpłatnego PARKINGU zlokalizowanego przy Centrum Biologii Medycznej .

Dostęp do bezpłatnych miejsc postojowych możliwy będzie wyłącznie na podstawie uprawnień przypisanych do posiadanych legitymacji UMP (pracowniczych, studenckich i doktoranckich).

WJAZD NA PARKING: Bramka przy ul. Rokietnickiej (za DS. Medyk)

WYJAZD Z PARKINGU: Bramka przy ul. Rudolfa Wejgla (za Collegium Stomatologicum)

Przypisywanie uprawnień wjazdu na PARKING do posiadanych legitymacji:

Dział Informatyki

Pon – Pt godz. 07.00 - 15.00

tel. 61 854 60 83

 

Ubezpieczenie NNW - 2018/2019

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Uczestnicy studiów doktoranckich UMP mogą przystąpić do ubezpieczenia NNW na zasadach ubezpieczenia grupowego dla studentów UMP.

Okres ubezpieczenia: 01.10.2018r. – 30.09.2019r.

Wysokość składki: 40,- zł.

Opcja ubezpieczenia: PODSTAWOWA (Ogólne Warunki Ubezpieczenia UDU PLUS)

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest złożenie podpisu na liście w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich oraz dostarczenie potwierdzenia dokonanej płatności w terminie do 30.11.2018 r. (Jeżeli uczestnik studiów doktoranckich opłaci składkę, a nie podpisze, że zapoznał się z OWU, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna).

Doktorant, który chce przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia NNW oferowanego dla studenta UMP, po zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia UDU PLUS  musi dokonać następujących czynności:

  1. wygenerować odpowiednie naliczenie w wirtualnym systemie usług dla studenta (WISUS) w module ASIA;
  2. dokonać na ten cel wpłaty w wysokości 40,- zł na indywidulane konto bankowe do wpłat podane w systemie SIANO;
  3. przedłożyć w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich potwierdzenie dokonania wpłaty i podpisać dokument potwierdzający zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia;
  4. doktorant otrzymuje Certyfikat.

- OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

 

Szkolenia on-line dla I roku - 2018/2019

Termin szkolenia bhp dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019:

Platforma SOLAT (OpenOlat) - Kurs BHP rozpocznie się 01.10.2018r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 i dostępny będzie do dnia 30.11.2018r. (piątek) do godziny 10:00 (przez okres 60 dni).

Termin szkolenia bibliotecznego dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019:

Platforma SOLAT (OpenOlat) – szkolenie biblioteczne rozpocznie się 01.10.2018r. i dostępny będzie do dnia 31.12.2018r.

 

Zapisy na fakultety - 2018/2019

Uruchomienie zapisów on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników studiów doktoranckich nastąpi 07.11.2018r.

Zapisów na zajęcia fakultatywne dokonują Państwo za pośrednictwem modułu ZAPISZ w Wirtualnym Systemie Usług dla Studenta (WISUS).

UWAGA: można zapisać się tylko na jeden z proponowanych fakultetów przygotowujących do pracy badawczej lub badawczo-rozwojowej oraz tylko na jeden z proponowanych fakultetów przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

Uczestnicy I roku studiów doktoranckich zapisują się na 2 fakultety (2 x 2 ECTS)

Uczestnicy II roku studiów doktoranckich zapisują się na 2 fakultety (2 x 2 ECTS)

Uczestnicy III roku studiów doktoranckich zapisują się na 2 fakultety (2 x 1 ECTS)

Na IV roku studiów doktoranckich nie ma zajęć fakultatywnych

 

Konferencje / Konkursy

Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy o stypendium naukowe

Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do udziału w konkursie o stypendium naukowe.

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów.  Nagrodą jest 10 stypendiów, każde o wartości 10 tys. zł. 

Stypendyści  wyłonieni zostaną w drodze konkursu organizowanego przez Fundację.

 

Rada Naukowa Fundacji opracowała kryteria oceny wniosków: publikacje – do 50 pkt., osiągnięcia naukowe – do 30 pkt. i praca doktorska – do 20 pkt.

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji www.polpharma.pl/fundacja

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało wpisane na listę stypendiów naukowych.

Prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. 

Wnioski należy składać w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami UMP.

 

 

Seminarium PTToks „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o Uczelnianym Centrum Aparaturowym, a boicie się zapytać”.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018 roku - czwartek, o godzinie 11.00, w Katedrze i Zakładzie Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Dojazd 30 (sala seminaryjna) odbędzie się wykład Pana Prof. dr hab. Krzysztofa Książka, Kierownika Uczelnianego Centrum Aparaturowego pt.: „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o Uczelnianym Centrum Aparaturowym, a boicie się zapytać”.

Seminarium organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Toksykologiczne - Oddział w Poznaniu.

Uczestnicy seminarium PTToks. otrzymają certyfikat i 2 punkty edukacyjne.

ZAPROSZENIE