Opłaty za miejsce w DS

Corocznie Rektor Uczelni działając na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza w formie zarządzenia:

 1) wysokość opłat za miejsce w domu studenckim w roku akademickim 2018/2019 (do dnia 30 czerwca 2019 roku), 

 2) wysokość się opłaty za miejsce w domu studenckim w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień) 2018 roku,

 3) wysokość opłat za pokoje gościnne i apartamenty w Osiedlu Studenckim UMP

 

Zobacz także