Regulaminy

Świadczenia funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w roku są przyznawane co rocznie na podstawie ogłaszanego regulaminu. Regulamin szczegółowo określa zasady i wymagania stawiane przed studentami chcącymi ubiegać się o poszczególne świadczenia w danym roku akademickim.

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów UMP na rok akademicki 2017/2018 (do pobrania)

Wysokość maksymalnego progu dochodu dot. stypendium socjalnego oraz wysokość stawek stypendialnych funduszu pomocy materialnej dla studentów UMP na rok akademicki 2017/2018 (do pobrania)

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów UMP na rok akademicki 2018/2019 (do pobrania)

Wysokość maksymalnego progu dochodu dot. stypendium socjalnego oraz wysokość stawek stypendialnych funduszu pomocy materialnej dla studentów UMP na rok akademicki 2018/2019 (do pobrania)

 

 

Zobacz także