Regulamin Domów Studenckich

W domach studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązuje Regulamin Domów Studenckich. Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania nieniejszego Regulaminu.

Do dyspozycji mieszkańców oddaje się również depozyt, z którego zasady korzystania określają odrębne przepisy.

Informacje dotyczące procedury przyznawania miejsca w domu studenckim znajdą Państwo w Zarządzeniu Rektora oraz w zmienionym Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich UMP.

Zobacz także