Regulamin Domów Studenckich

W domach studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązuje Regulamin Domów Studenckich. Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania nieniejszego Regulaminu.

Do dyspozycji mieszkańców oddaje się również depozyt, z którego zasady korzystania określają odrębne przepisy.

Zobacz także