Studia doktoranckie

Sekcja ds. Studiów Doktoranckich
Dział Spraw Studenckich
Collegium Maius
ul. Fredry 10
60-701 Poznań
parter (pok. 003-004)
tel. 61 854 60 60

Przyjmuje doktorantów:
Pn - Pt. 07:30 - 15:00

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl
mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl