Stypendia na studiach doktoranckich

STYPENIUM DOKTORANCKIE

 

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

 

STYPENIDA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW

- stypendium socjalne,

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- zapomoga,

- stypendium dla najlepszych doktorantów,

- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Zobacz także