Szkoła Doktorska

Szanowni Kandydaci!

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

 

Zarządzeniem nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019r. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu utworzona została szkoła doktorska, stanowiąca zorganizowaną formę kształcenia doktorantów.

 

Szkoła Doktorska UMP będzie kształciła doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych:

- nauki farmaceutyczne,

- nauki medyczne,

- nauki o zdrowiu.

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej:

- rozpocznie się z dniem 1 października 2019r.,

- przygotowuje do uzyskania stopnia doktora,

- odbywa się w trybie stacjonarnym,

- trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

 

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w Uchwale nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019r. w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020:

 

» Uchwała nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Warunki rekrutacji – załącznik do Uchwały

» Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły doktorskiej – Formularz

» Formularz oświadczenia osoby przewidzianej na promotora – Formularz

» Formularz oświadczenia kierownika jednostki – Formularz

» Formularz wstępnego planu pracy badawczej – Formularz

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

- rejestracja on-line,

- złożenie kompletu dokumentów w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich,

- przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie.

 

Kandydat jest zobowiązany do postępowania zgodnego z Warunkami i trybem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020 oraz przestrzegania terminów określonych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

 

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

» Uchwała nr 61/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP – załącznik do Uchwały

 

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020:

» Komunikat nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Komunikat

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2019/2020 – załącznik do Komunikatu

 

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

» Uchwała nr 91/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP – załącznik do Uchwały

 

Powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

» Zarządzenie nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Zarządzenie

 

Więcej informacji na temat reformy w zakresie szkół doktorskich znajdą Państwo na stronie Konstytucji dla Nauki: 
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania